WELCOME TO MAHBOOB PACKING WEBSITE

اشعه دهی یا استریل خشک با خشک کن های کانتینیوز در یک دستگاه

Rate this item
(0 votes)

در اسپری های مواد غذایی ،استریل سری نازل افشانه از حساسیت بالایی برخوردار است مانند اسپری زعفران ،اسپری روغن و همچنین قوطی های افشانه که در برخی موارد خیس شده یا با مواد اغشته شده اند باید شسته و خشک شوند.
صنایع بسته بندی محبوب اقدام به طراحی و ساخت دستگاه خشک کن تونلی دارای قسمت اشعه دهی فرابنفش نمود که این دستگاه ضمن اینکه راه حلی دارای اتوماسیون بالا و کارگری پایین نسبت به چند دستگاه برای این فرایندها می باشد همچنین با ایجاد پیوستگی در خط تولید باعث کاهش زمان تولید شده و از این چند راه هزینه های عملیاتی تولید را پایین اورده است و این دستگاه را دارای توجیه اقتصادی و کیفیتی نموده است.
 توضیحات کاملتر در قسمت محصولات سایت موجود می باشد.

CONTACT US

Imam khomeyni st,Esfahan,Iran

+98 31 33 85 01 39

+98 913 111 3151

+98 913 305 8163

84157 89354

info@mahboobpacking.com

             

TAGS